Vahabi Müftüsü: Yezid Bin Muaviye, ahlaki kusurlarına rağmen, müminlerin emiridir

0
148
Yezid Bin Muaviye, tüm ahlaki kusurlarına rağmen, müminlerin emiridir ve bazı olumlu nitelikler ve konumları sayesinde tarihte önemli bir yer edinmiştir.

Soru: Peygamber Sahabelerine, özellikle Muaviye’ye hakaret edenlere ne cevap veriyorsunuz?

-Öncelikle Peygamber sahabeleri en iyi insanlardır. Allah onları seçti. Onları bütün insanlardan üstün kıldı. Onların sevgisi dindir. Ve Allah Kuran’da onlara övgüde bulundu. Dolayısıyla, Sahabeleri seviyoruz ve onların izinden gidiyoruz. Sahabelerin derecesi ve konumları arasında bir fark olduğunu varsayarsak, Ebû Bekr, Ömer, Ali (as) ve Osman, Sahabeler arasında en üst makamda yer alırlar. Ve sonraki 10 halife bir sonraki derecededirler.
Allah, fetih sırasında Mekke halkına saldırılmasını yasaklamasının sebebinin orada gizlenen (takiyye eden) müminlerin hayatlarını korumak için olduğunu ifade eder. Allah inançlarını gizleyenlerin veya bu insanlardan doğacak olan en yüksek inanç mertebesine ulaşacak kişilerin öldürülmesinden sakınıyordu.

Ancak Muaviye bin Ebu Süfyan, müminlerin emiri, müminlerin dayısı ve vahiy yazıcısıdır. O, Ebu Bekr, Ömer ve oğlu Yezid’in yanında Peygamber Sahabelerindendir. Muaviye, erdem, sabır, fıkıh, merhamet ve tüm iyi nitelikler ile tanınırdı. Bazı rivayetler şu sözlerle aktarıldı: “Muaviye dönemine baktığımda, münzevilik, erdem, nefis terbiyesi ve cihad tüm cihanda yaygın olduğundan, bu dönemin Mehdi (as) dönemi ile aynı olduğunu düşünüyorum. Bu adam İslam Ümmetine hizmet etmiştir.”
Yazarlardan biri: “Muaviye’nin inanç ve İslamın’dan şüpheliyim” diyor ve onu yalancılık ve ikiyüzlülükle suçluyor. Haşa! Yazarın bu sözlerinin onun cehaletinden kaynaklandığını ve Müslüman olmadığını düşünüyorum. Kalbinde biraz inanç olsaydı asla böyle bir söz söylemezdi. Muaviye ve oğluna hakaret edenler haksız yere konuşuyor ve kendilerine zulüm ediyorlar.

Yezid bin Muaviye, tüm ahlaki kusurlarına rağmen, müminlerin emiridir ve bazı olumlu nitelikler ve konumları sayesinde tarihte önemli bir yer edinmiştir. El-Sabii’ye babasının saltanatı sırasında ve sonra Konstantinopolis’e saldırdı. Ordusuna Peygamber Sahabeleri de katıldı. Bu yüzden O’na hakaret etmek ve onunla ilgili düşman görüşlerini teyit etmek cehalet göstergesidir. Tarih, Yezid hakkında kötü hikâyeler anlatıyor olsa da, herkeste olduğu gibi onun da hataları vardır, ancak müminlerin emiri olduğu ve insanların kendi yönetiminden memnun olduğu ve ona biat ettiklerine dikkat etmek gerekir.
Babası Peygamber Sahabelerinden ve bir vahiy yazıcısıdır. O, müminlerin emiri ve müminin dayısıdır. Kalpleri hasta olan münafıklar dışında hiç kimse O’na hakaret etmez veya O’nu suçlamaz. Allah, Kur’ân-ı Kerim’de, sözlerinden ve yüzünden münafıkları ayırt edebileceğinizi söylüyor. Sözler ile, Muaviye ve Peygamber Sahabelerine lanet okuyan sözler kastediliyor. Muaviye’ye hakaret edenlerden sakının çünkü onlar Müslüman değildir. Onlar yoldan sapanlardır. Muaviye’yi seviyoruz ve kendisine hakaret edenlere lanet ediyoruz çünkü yüksek mevkiine ve sağlam inancına inanıyoruz. Ona hakaret eden, Allah’ın emrine karşı gelmiş ve Müslümanların fikir birliğine karşı çıkmış demektir.

Müslümanların sahabeyi sevmesi ve hakaret edenlere karşı durmaları gerektiğine inanıyoruz. Muaviye, onun yönetime gelmesinde Müslümanların hemfikir olduğu mutlak bir adamdı. (Hazreti İmam) Hasan(as) da O’nun vilayetini isteyerek kabul etti. Eyaletindeki bütün Müslümanlar onu kabul ettiler ve onlara güvence verdi. Muaviye’nin takvasının farkındaydılar. Müminlerin annelerine karşı cömert ve merhametli davrandı ve Peygamber Sahabelerine karşı saygılıydı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 3 = 1