Filistin ve Yemen’e yapılan zulüm; bir madalyonun iki yüzü

0
173
Günümüz Müslümanları ve İslam ülkeleri dış güçlerin oyunlarından dolayı birbirlerini yiyorlar.

Bazı İslam ülkeleri, kendinden olan ülkelere karşı Amerika’yı tercih etti.
Hâlbuki Amerika,  kendi menfaatleri uğruna bu İslam ülkelerini kullanıyor.
Amerika Birleşik Devletlerinin tüm çabası Müslümanlara Filistin meselesini unutturmaktır ve bu bağlamda İsrail’in tanınması için öncülük ediyor.

Gazze’li masum çocukların vahşice katledilmesi

İsrail’in Filistin’e yaptığı zulümler ile Yemen’e bazı Müslümanlar tarafından yapılan zulümler arasında benzerlikler vardır.

Gaspçı Siyonist rejimin onlarca yıldır Filistin’in başına getirdiği belayı, bugün bazı İslam ülkeleri Yemen’in başına getiriyor.
Şüphesiz ne gaspçı Siyonist hükumeti kendi kötü emellerinde başarılı olabilir, ne de Yemen’e zulmeden İslam ülkeleri.
Filistin ve Yemen’e yapılan zulümler, farklı açılardan tam anlamıyla birbirinin aynıdır.

Uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı bir durum olduğu ve cezalandırılması gerektiği halde bu iki ülkeye yapılan zulümler ile Müslüman soykırımı yapılmaktadır.
Diğer yandan bu zalim ülkeler masum Yemen halkına yaptıkları zulümler ile kaybedecekler ve şüphesiz kendi hedeflerine ulaşamayacaklardır.
Nasıl Siyonistler Filistin’e yaptıklarından zafer elde edememişse, Yemen’e zulmedenlerin da zafer elde etmesi şimdiye dek mümkün olmamıştır.

Arabistan’ın Yemen’e tek getirisi kan olmuştur

Bu gerçek Dünya Müslümanları nazarında açıktır ki şimdiye kadar hiç kimse günahsız insanlara yaptığı zulümlerden başarı elde edememiştir.
Ama bu ikisi arasındaki büyük fark şu ki gaspçı İsrail Müslüman bir ülke değilken, Yemen’e zulmedenlerin hem devlet büyükleri hem de halkı Müslümandır. Ve tam da bu nokta her Müslüman için üzücü ve düşündürücü bir durumdur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 + 1 =