Amerika’nın tarihsel kökeni, ırkçılık

0
82
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Irkçılık bu ülkenin geçmişine dayanır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çoğu ırkçılık, siyahlara, Kızılderililere, Latin ve Meksikalılara, Asyalılara, Yahudilere ve İtalyan Amerikalılara karşı yapılmıştır

Irkçılık, doğru olmayan argümanlara ve belirli özelliklerin bir grup insana değiştirilemez bir şekilde genelleştirilmesine dayanan bir çeşit bağnazlık türüdür.  Birilerinin bağnaz inançlarının, daha fazla büyümesi ve ilerlemesine engel olmasına izin verdiği anda Irkçılık ortaya çıktı. Tek bir ırktan olan milletin tüm bireyleri belirli mesleklerden, konuttan, siyasi haklardan, eğitim fırsatlarından veya sosyal etkileşimlerden yoksun bırakanlar ırk ayrımı yapanlardır.

Kuruluşundan bu yana, Amerika ırkçılığa maruz kalmış ve birçok protesto gösterisi görmüştür. Amerika Birleşik Devletlerin başlıca ırkçı yapıları kölelik, ırk ayrımı, Kızılderililer için ayrı okullar ve yabancı sığınmacılar için toplama kamplarıdır. Günümüzde bile çok sayıda Amerikalı’da ırkçı eğilim ve davranışlar mecvuttur.

Amerika’daki beyaz üstünlüğü Amerikan tarihi kadar bir geçmişe sahiptir. Avrupa’dan Amerika’ya gelen beyazların gözünde yerli ve renkli, özellikle siyah Afrika kökenli Amerikalıların hayvanlar kadar değeri yoktu. Pazarda köle olarak satılıyorlardı ve beyaz mülk sahibinin bir parçasıydılar. On dokuzuncu yüzyılın ortalarındaki kuzey-güney savaşları bile ABD’de ırkçılığa son vermedi.

O dönemde ” Ku Klux Klan” adında Irkçı bir örgüt ortaya çıktı. Örgüt  ilk olarak 1865 yılında ABD Ordu Konfederasyonu gazileri tarafından kuruldu. Ku Klux Klanlar, 1900’lü yıllarda büyümeden önce Güney Amerika’da çok hızlı bir şekilde yayıldı. Örgüt, siyah Amerikalılara ve göçmenlerin medeni özgürlükler ve eşit haklardan faydalanmalarına karşı çıkıyordu. Örgüt üyeleri, kendilerine has şapkalar takıyor  ve güney eyaletlerde beyaz ırkın üstünlüğüne karşı gelenleri infaz ediyorlardı.

Elbette, ABD’deki tek ırkçı örgüt onlar değildir. ABD’de sivil haklar gruplarından birinde yayınlanan raporda, şu anda ülkede 1.600’den fazla aşırılık yanlısı örgüt var. Bunlardan en belirgin olanı “doğru alternatif” dir. Çok uyumlu olmayan  grup ve bireylerden oluşan bu örgütün üyelerinin ortak yönleri sağduyulu siyasi kriterlerden nefret etmeleri ve Donald Trump’u sevmeleridir.

Trump ve Irkçılığın Büyümesi

Trump cumhurbaşkanı olduğundan beri, ırkçı amaç ve saldırılara ilişkin raporlar yayınlandı. Örneğin, Yoksul Hakları Merkezi, Trump’ın zaferinden sadece bir ay sonra  1052 ırkçı olay gerçekleşti. Sadece 26’sı Trump taraftarlarına karşıydı. Bu olayların konusu ırkçılık, İslamofobyası ve göç karşıtı üzerine idi.
Merkezin yaptığı analizlere göre, bu oran seçimden sonra 1 ay içerisinde büyük rakamlara ulaştı . Şimdi, Amerika’daki siyasi istikrar çok büyük oranda sarsıldı. Beyaz üstünlüğünü savunanlar, Trump’ın zaferinden sonra artan güçleri ile kendini pervasız Amerikan topluluğunun alt katmanlarından yukarı  çekti ve sokaklara çıktılar. ABD’deki siyahlar ve ırk ve dinsel azınlıklar da bu durum karşısında büyük  tehdit altında olduklarını hissettiler ve onlar da sokaklara döküldüler ve medya günde bir kez , iki grubun taraftarları arasındaki çatışmaları yayınladı.
Bu eylemlerin son örneği birkaç gün önce gerçekleşen Charlottesville, Virginia’da beyaz üstüncü grupların ve aşırıcı milliyetçilerin kısa sürede toplanarak grup üyeleri ve muhalifleri arasında şiddet ve çatışmalara yol açtığı olaydır. Neo-Naziciler, beyaz üstüncüler, aşırı milliyetçiler ve Trump destekçilerinin katılımıyla toplanan kalabalık, Amerika’nın ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ve göçmenlere karşı olan ağır sloganlar attı. Ve sonunda birçok ölüm ve yaralanma yaşandı.
Donald Trump’ın iktidara gelmesi, Amerikan milliyetçi beyazlarına büyük cesaret ve yürek verdi. Bu tür ideolojileri savunmak ne yeni bir hareket ne de geçmişi olan bir harekettir. Yeni olan, herhangi bir kesinti olmaksızın ırk üstünlüğü ideolojisini ifade etme koşullarını sağlamaktır. Onlara göre, neo-Nazi ve ırkçı olarak etiketlenmek  utanç verici değildir ve şimdi bir kez daha Amerika Birleşik Devletlerin baskın siyasi görünümünün bir parçası olduklarını düşünüyorlar.
Amerika Birleşik Devletleri’nde beyazlara verilen tarihi toleransa ek olarak beyazın üstünlüğünün ortaya çıkmasıyla hassasiyetler de azaldı. Kuşkusuz ABD Başkanı Donald Trump konuşmalarında, ABD’de radikal aşırılık yanlısı grupların daha fazla gösteri yapmalarını mümkün kılmıştır. Bu gruplar için daha fazla  fırsat sağlamış ve nefret dolu görüşlerini yayınlamalarına izin vermiştir.

Amerikan halkının ırkçılığa bakışı

Ancak, CNN ve Kaiser Aile Vakfının ortak düzenlediği ankete katılan Amerikalıların % 49’una göre günümüz Amerikan toplumunun en büyük sorunu ırkçılık ve azınlıklara yapılan ırkçı ayrımıdır. Ankete göre, Amerikalıların yüzde 41’i 1995 yılında ırkçılığın büyük bir sorun olduğunu düşünürken, rakam 2011’de yüzde 28 oranında düştü ancak son dört yılda bu rakam arttı. Ve şimdi % 49’a ulaşmış durumda.
Benzer şekilde, Amerikan halkının geçtiğimiz yıllarda ırkçılığın yayılmasına olan inancı, toplumun tüm kesimleri ve etnik ve ırksal ayrımcılık arasında aynı oranda artış gösterdi ve gelecekte Amerikan toplumunun öne çıkan sorunlarından biri haline gelecektir.
2015 yılında Gallup tarafından etnik ve dini azınlıkların hakları ile ilgili 3270 Amerikalı arasında yapılan benzer bir ankette, beyaz insanlar da dahil olmak üzere ülkedeki insanların% 60’ı siyahlara karşı yapılan ırkçılığın 2oo9 yılına oranla (Barack Obama’nın başkanlığının başlangıcından bu yana) büyük ölçüde arttığına inanıyor. Gallup anketlerine göre siyahlara karşı ırkçılık konusunda Amerikalıların endişelerinin artmasıyla birlikte, ülke halkının yüzde 33’ü  2008-2009 yılları arasında kaydedilen rakamlara göre beyazların ayrımcılık ve adaletsizlik kurbanı olduğuna inanıyorlar.
Bugün dünya eşitlik, adalet ve özgürlük istiyor gibi görünse de, Amerika Birleşik Devletleri ırkçı grupların varlığı ile ırksal bir üstünlüğün simgesi haline gelmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

28 + = 36